A-DRY Bl+BM adsorpcioni sušač

ADSORBCIJA IZMENOM PRITISKA – REGENERACIJA KOMPRIMOVANIM VAZDUHOM

A-DRY BI+BM adsorbcijski sušači su dizajnirani za kontinuirano izdvajanje vodenih isparenja iz komprimovanog vazduha smanjenjem tačke rose. Serija adsorpcionih sušača A-DRY BI+BM je razvijena kako bi ispunila zahteve klijenata za suvim vazduhom u kapacitetima od 6 – 200 Nm3/h. Standardna boja ovih sušača je RAL 9003 i opcionalno mogu ispunjavati zahteve medicinskih aplikacija (BM) za čistoćom i nadzorom komprimovanog vazduha.

Sušač se sastoji od gornjeg i donjeg kontrolnog bloka, kontrolisanog LED displejem i od dve kolone, ispunjene desikantom. Opruge koje se nalaze unutar svake kolone čuvaju granule desikanta čvrsto unutar kolona i sprečavaju njihovo pomeranje za vreme rada. Robusni dizajn omogućuje efikasan i pouzdan rad, brzu i jednostavnu instalaciju i održavanje.

Čvrste čestice Voda Ulje
2 1-3 1
Radni pritisak 4 – 16 bar
Radna temperatura 1,5 ˚C do 50 ˚C
Tačka rose -20 ˚C /- 40 ˚C/ /- 70 ˚C
Voltaža, frekvencija 230 V, 50/60 Hz
Potrošnja el.energije <35W
Klasa zaštite (kontroler) IP 65
Filter (ulaz) Super fini, koalescentni, ostatak ulja 0,01 mg/m3, 0,01 µ
Filter (izlaz)
Desikant (adsorbent)
Za uklanjanje prašine, 1µ 80% molekularno sito, 20% silika gel
Kapacitet Dimenzije Težina
Tip Priključak UlazNm3/h IzlazNm3/h A(mm) A*(mm) B(mm) B*(mm) C(mm) C*(mm) D(mm) kg
A-DRY 06 BI 3/8’’ 6 4.7 339 520 280 480 100 130 354 13.5
A-DRY 12 BI 3/8’’ 12 9.5 573 715 280 480 100 130 354 13.5
A-DRY 24 BI 3/8’’ 24 19 1041 110
5
280 480 100 130 354 19.0
A-DRY 36 BI 3/8’’ 36 28.4 1509 149
5
280 480 100 130 354 27.5
A-DRY 60 BI 3/4’’ 60 47.4 972 110
5
370 570 148 170 434 45.0
A-DRY 75 BI 3/4’’ 75 59.3 1167 130
0
370 570 148 170 434 53.0
A-DRY 105 BI 3/4’’ 117 83 1567 170
0
370 570 148 170 434 70.0
A-DRY 150 BI 1’’ 150 118 1345 144
0
440 725 198 240 570 170.5
A-DRY 200 BI 1’’ 200 158 1538 165
5
440 725 198 240 570 182.2

Podeli: