Sigurnosni ventili

Ugaoni ventili sigurnosti za industrijske aplikacije

Ugaoni ventili sigurnosti obezbeđuju rad u okviru maksimalnog dozvoljenog pritiska. Ugaoni ventili sigurnosti, u slučaju dostizanja pritiska za otvaranje, ispuštaju medijum u drugi sud ili u razvod, kako bi sprečili oslobađanje medijuma u atmosferu ( tečnosti, opasni gasovi opasne hemikalije i sl).

Ugaoni ventili sigurnosti se proizvode se od nerđajućeg čelika, bronze i grafitnog gusa, za vazduh, vodu i paru i u opsegu temperatura od -60 C do + 400 C, i pritiska od 0,2 bar do 70 bar, sa navojnim priključcima ¼’’ do 2’’ ili prirubničkim priključcima DN40 i DN50. Svoju primenu nalaze u industrijskim aplikacijama, konstrukcijama procesne opreme, hemijskim pogonima, elektranama, pogonima za biogas, brodogradilištima, energanama i sekundarnim područjima u industrji hrane, pića i kozmetičkih preparata. Izrađeni su u skladu sa TÜV/CE standardom.

Atmosferski ventili sigurnosti za industrijske aplikacije

Atmosferski ventili sigurnosti se koriste samo za vazduh i prilikom otvaranja, medijum, tj. vazduh, ispuštaju u atmosferu.

Atmosferski ventili sigurnosti se proizvode se od nerđajućeg čelika i mesinga, za vazduh u opsegu temperatura od -60 C do + 225 C, i pritiska od 0,2 bar do 630 bar, sa navojnim priključcima ¼’’ do 2’’. Konstantnim inovacijama u opsegu ventila sigurnosti vrhunskih performansi, konstantno se proširuje ponuda ventila i postavljaju novi standardi na polju bezbednosti. Iako malih i kompaktnih dimenzija, ovi ventili sigurnosti su visokopouzdani i u mogućnosti su da dostignu veoma visoke kapacitete ispuštanja. Svoju primenu nalaze u industrijskim aplikacijama, na kompresorima, vozilima za transport praškastih materija, stacionarnim silosima, sistemima, rezervoarima i aplikacijama za železnički transport putnika i tereta. Izrađeni su u skladu sa TÜV/CE standardom.

Ventili za oslobađanje viška pritiska

Ventili za oslobađanje viška pritiska su ventili koji imaju karakteristike proporcionalnog otvaranja i zatvaranja čime obezbeđuju kontinuiranu zahtevanu vrednost pritiska

Ventili za oslobađanje viška pritiska se proizvode od nerđajućeg čelika i bronze, za vazduh, vodu i paru i u opsegu temperatura od -60 C do +225 C i pritiska od 0,1 bar do 30 bar, sa navojnim priključcima 3/8’’ – 2’’. Ventili za oslobađanje viška pritiska su ventili sa proporcionalnim karakteristikama otvaranja i zatvaranja. Ovi ventili se postavljaju na opremu koja ne potpada pod PED direktivu i u slučajevima gde se radi o malim kapacitetima ispuštanja. Svoju primenu nalaze u industrijskim aplikacijama, hemijskim pogonima, konstrukcijama procesne opreme, konstrukcijama test opreme, brodogradnji, laboratorijama, mašinstvu, zaštiti pumpi, sistemima za gorivo i sekundarnim područjima u industrji hrane, pića i kozmetičkih preparata.

Ventili za kontrolu pritiska i regulaciju prekomernog protoka

Ventili za kontrolu pritiska i prekomernog protoka se koriste na opremi za testiranje i za zaštitu pumpi od preopterećenja i pregrejavanja u zatvorenim sistemima

Ventili za kontrolu pritiska i prekomernog protoka se proizvode od nerđajućeg čelika i bronze, za vazduh, vodu i paru i u opsegu temperatura od -60 C do +225 C i pritiska od 0,2 bar do 30 bar, sa navojnim priključcima 3/8’’ – 2’’, odnosno prirubničkim priključcima od DN 20 do DN 80. Ova vrsta ventila za kontrolu prekomernog protoka i pritiska, sa proporcionalnim karakteristikama otvaranja i zatvaranja su pogodni za test opremu i protoke na pumpama. Uglavnom se koriste kao zaštita pumpi od preopterećenja/pregrejavanja u zatvorenim sistemima. Ovi ventili nisu nikako zamena za ventile sigurnosti, a svoju primenu nalaze u industrijskim aplikacijama, konstrukcijama procesne opreme, zaštiti pumpi, tretmanima vode, konstrukcijama za testiranje, rudarstvu, tehnologiji odleđivanja, na baržama i dr.

Sigurnosni ventili za higijenske aplikacije

Ventili sigurnosti za higijenske aplikacije su izrađeni od nerđajućeg čelika sa higijenskim triklamp priključcima

Serija ugaonih ventila sigurnosti sa tzv. higijenskim triklamp priključcima, izrađena je u potpunosti od nerđajućeg čelika, testirana i sertifikovana od strane DGUV i EHEDG. Opseg radne temperature se kreće od -40 C do + 200 C, pritiska od 0,4 bar do 16 bar, a priključak je higijenski triklamp DN 20 i DN32. Radni medijumi su vazduh, voda i para. Ovi ventili u potpunosti ispunjavaju zahteve brojnih međunarodnih regulativa za bezbednost hrane, farmaceutskih sredstava i medicine. Njihova glatka površina omogućuje perfektno čišćenje,a onemogućuje zadržavanje nečistoća. Ventili sigurnosti od nerđajućeg čelika nalaze svoju primenu u industriji hrane i pića, pivarama, farmaceutskoj industriji, medicinskoj tehnologiji, kozmetičkoj industriji i dr.

Sigurnosni ventili za kriogene aplikacije

Ventili sigurnosti za kriogene aplikacije su namenjeni instalacijama sa gasovima i tečnostima veoma niskih temperatura.

Nova vrsta ventila – ventili sigurnosti za kriogene aplikacije, je namenjena instalacijama u granama industrije gde se radi sa gasovima niskih temperatura: od proizvodnje hrane, preko medicinskih tehnologija, pa sve do proizvodnje energije. Izrađeni su od nerđajućeg čelika, za opseg radne temperature od -200 C do + 200 C i pritiska od 0,2 bar do 70 bar, sa navojnim priključcima od ¼’’ do 1 ¼’’. Izuzetan kvalitet GOETZE-ovih ventila za kriogene aplikacije potvrđuje mogućnost njihovog rada i sa gasovima i sa parama, ali i sa tečnostima takođe. Tipična aplikacija ovih ventila je npr. u industriji hrane gde se vrši pakovanje robe u zaštićenoj atmosferi, azotom u cilju produženja roka trajanja proizvoda, zatim u tunelima za hlađenje, TNG aplikacijama, zamrzavanju, aplikacijama sa suvim ledom i dr.

Ventili za regulaciju pritiska – Regulacioni ventili

Regulacioni ventili su dostupni u širokom opsegu veličina, kako bi obezbedili pravo rešenje za širok spektar aplikacija i vrsta priključaka. Namenjeni su regulaciji vode, komprimovanog vazduha, neutralnih gasova i nelepljivih tečnosti

Regulacioni ventili su izrađeni od nerđajućeg čelika ili bronze, za tečnosti i gasove, za opseg radne temperature od -40 C do +120 C, sa ulaznim pritiskom do 60 bar i podesivim izlaznim pritiskom. Priključci mogu biti navojni od ¼’’ do 2’’ ili prirubnički od DN15 do DN100. Jednostavni su za primenu u komercijalnim, industrijskim i privatnim aplikacijama i izuzetno jednostavni za održavanje. Svoju primenu nalaze u industrijskim aplikacijama, hemijskim postrojenjima, konstrukcijama procesne opreme, građevinskoj tehnologiji, brodogradnji, opremi za pravljenje snega, protivpožarnoj opremi, hidrauličnim kontrolnim sistemima i sprinkler sistemima.

Podeli: