Separatori

Separatori kondenzata

U svakom procesu kompresije vazduha nastaje kondenzat koji sadrži ulje i druge zagađivače. Takođe kondenzat odvojen u rashladnim sušarama ili u ciklonskim separatorima sadrži ulje. Prikupljanje i odlaganje ovog zagađenog kondenzata je i teško i izuzetno skupo. Ispuštanje čak i male količine u kanalizaciju je nezakonito, jer uzrokuje veliko zagađenje. Odvajanje ulja i vode kroz višestepeni sistem kaskadne filtracije dovodi do ispiranja vode koja se može ispustiti u kanalizacioni sistem i ograničene količine ulja za odlaganje u specijalizovanom centru.

CKL-B serija separatora kondenzata - 16 bara

Omega Air

CKL-B HT serija separatora kondenzata - 10 bara

Omega Air

CKL-C serija separatora kondenzata - 20 bara

Omega Air

CS /CS SS serija separatora kondenzata - 16 (13) bara

Omega Air

SFH/SFH SS serija separatora kondenzata - 16 (13) bara

Omega Air

SFH HP serija separatora kondenzata - 50 bara

Omega Air

CKL-HF serija separatora kondenzata - 50 bara

Omega Air

CKL-CHP serija separatora kondenzata 100,250,420 bara

Omega Air

CKL-IHP serija separatora kondenzata 100,250,420 bara

Omega Air

Podeli: