RENTAL Centar je specijalno razvijena usluga za sve zainteresovane strane kojima su kompresor ili oprema za tretman komprimovanog vazduha potrebni na određeno vreme. Oprema se rentira po principu hronologije prijema zahteva za rentu. Sama procedura iznajmljivanja kompresora i kompresorske tehnike je vrlo jednostavna, brza i maksimalno pogodna za korisnika. Po dobijenom upitu od klijenta, klijentu se šalje ponuda sa svim tehničkim detaljima kompresora ili opreme za komprimovani vazduh, kao i uslovima koje je potrebno obezbediti za njegovu bezbednu Instalaciju i puštanje u rad, sa cenama kreiranim na periodu rente, gde smo, za dugoročna iznajmljivanja obezbedili veoma povoljne uslove. Nakon prihvatanja ponude za rentu, klijent se sa istom usaglašava i odmah može preuzeti opremu koja je predmet iznajmljivanja. Po pozicioniranju opreme u svom pogonu, klijent kontaktira servisni centar Go-air-a i dogovara termin puštanja opreme u rad. Renta počinje danom puštanja opreme u rad i završava se danom obaveštenja klijenta o prestanku potrebe za najmom. Po završenoj renti, korisnik vraća kompresor u Go-air RENTAL Centar. Sva oprema koja se nalazi u RENTAL Centru Go-air, je u ispravnom stanju i kao takva se predaje korisniku. U slučaju bilo kakvih iznenadnih kvarova na opremi, svi troškovi zamene i/ili popravke delova u toku trajanja rente na lokaciji korisnika ili potrebni redovni servisi, obaveza su RENTAL Centra Go-air.

VIJAČNI KOMPRESORI

VIJAČNI KOMPRESORI

Iznajmljivanje

KLIPNI KOMPRESORI

KLIPNI KOMPRESORI

Iznajmljivanje

SUŠAČI KOMPRIMOVANOG VAZDUHA

SUŠAČI

Iznajmljivanje

Građevinska oprema

Iznajmljivanje