Balanseri

TECNA BALANSERI

TECNA BALANSERI se proizvode u Italiji, prateći najviše standarde kvaliteta, napravljene da traju i da vam pomognu da radite sa najboljim performansama i ergonomijom. Mi činimo vaš život boljim. TECNA BALANSERI su od suštinskog značaja za eliminisanje umora i povreda rukovaoca, povećanje produktivnosti smanjenjem vremena ciklusa i poboljšanjem kvaliteta proizvodnje. TECNA BALANSERI čuvaju vaše alate, creva i kablove i tako produžavaju njihov životni vek i vašu produktivnost. TECNA je vodeći svetski proizvođač.

Balanseri 9300/9003 - Kapacitet 0,2/3 kg

TECNA

Balanseri 9310/9313 - Kapacitet 0,2/3 kg

TECNA

Balanseri 9300NY/9303NY - Kapacitet 0,2/3 kg

TECNA

Balanseri 9310NY/9313NY - Kapacitet 0,2/3 kg

TECNA

Balanseri 9320/9323 - Kapacitet 1/8 kg

TECNA

Balanseri 9320NY/9323NY - Kapacitet 1/8 kg

TECNA

Balanseri 9336/9340 - Kapacitet 2/14 kg

TECNA

Balanseri 9346/9350 - Kapacitet 2/14 kg

TECNA

Balanseri 9336NY/9340NY - Kapacitet 2/14 kg

TECNA

Balanseri 9346NY/9350NY - Kapacitet 2/14 kg

TECNA

Balanseri 9354/9359 - Kapacitet 4/25 kg

TECNA

Balanseri 9354G/9359G - Kapacitet 4/25 kg

TECNA

Balanseri 9361/9369 - Kapacitet 10/75 kg

TECNA

Balanseri 9370/9371 - Kapacitet 75/105 kg

TECNA

Balanseri 9361G/9369G - Kapacitet 75/105 kg

TECNA

Balanseri 9370G/9371G - Kapacitet 75/105 kg

TECNA

Balanseri 9401/9405 - Kapacitet 15/60 kg

TECNA

Balanseri 9431/9433 - Kapacitet 15/60 kg

TECNA

Balanseri 9401G/9405G - Kapacitet 15/60 kg

TECNA

Balanseri 9431G/9433G - Kapacitet 15/60 kg

TECNA

Balanseri 9411/9414 - Kapacitet 35/100 kg

TECNA

Balanseri 9434/9444 - Kapacitet 35/100 kg

TECNA

Balanseri 9411G/9414G - Kapacitet 35/100 kg

TECNA

Balanseri 9434G/9444G - Kapacitet 35/100 kg

TECNA

Podeli: