Pneumatski alat

Pneumatski alat

Pneumatski alat je alat koji pokreće komprimovani vazduh, a zašto baš pneumatski alat, a ne npr. električni alat ili alat na baterije, postavlja se pitanje?

Struktura pneumatskog alata je koncipirana da omogući snažno dejstvo u lakom i kompaktnom ’’pakovanju’’ za poslove koji se rade ručno, kao što su klesanje, struganje, brušenje, izbijanje, odvijanje, zavijanje, sečenje i dr.

Pneumatski alat, tipično, u sebi sadrži manje pokretnih delova no što je to slučaj kod električnog alata, te su potrebe za održavanjem pneumatskog alata minimalne, a vreme pouzdanog rada maksimizovano.

Automobilski

Pneumatski alat

Obrada metala

Pneumatski alat

Građevinska oprema

Pneumatski alat

Podeli: