Oprema za filtere

Oprema za filtere
Indikator zaprljanosti filterskog uloška za komprimovani vazduh.

PDI 16 - Indikator do 16 bara

Omega Air

MDM 40 indikator do 20 bara

Omega Air

MDM 60 indikator do 16 bara

Omega Air

MDP 60 indikator do 16 bara

Omega Air

MDA 60 indikator do 20 bara

Omega Air

EPG 60 indikator do 16 bara

Omega Air

MDHI 50 indikator do 50 bara

Omega Air

MDH 200 indikator do 200 bara

Omega Air

MDH 420 indikator do 420 bara

Omega Air

OCI indikator do 16 bara

Omega Air

CHI indikator do 20 bara

Omega Air

VPG 60 indikator do 2000 mbara

Omega Air

Podeli: