Odvajači kondenzata

Odvajači kondenzata

Odvajač kondenzata je praktično ventil koji se automatski zatvara ili otvara u zavisnosti da li u kućište odvajača dotiče kondenzat ili vodena para. Na ovaj način odvajač kondenzata “propušta” samo kondenzat, a vodenu paru zadržava.
U industriji se vodena para, kao nosilac toplote, koristi u velikom broju aprata. Svaki aparat ima svoje specifičnosti u pogledu načina odvo|enja toplote.

Elektronski odvijač kondenzata EMD serija

Omega Air

Elektronski odvijač kondenzata ECD-B serija

Omega Air

Elektronski odvijač kondenzata IED serija

Omega Air

Elektronski odvijač kondenzata EMD HP serija

Omega Air

Tajmer kontrole kondenzata TD M serija

Omega Air

Tajmer kontrole kondenzata TD 420M serija

Omega Air

Automatski mehanički odvijač kondenzata AOK 13PA serija

Omega Air

Automatski mehanički odvijač kondenzata AOK 20B serija

Omega Air

Automatski mehanički odvijač kondenzata AOK 20SS serija

Omega Air

Automatski mehanički odvijač kondenzata AOK 50B serija

Omega Air

Automatski mehanički odvijač kondenzata AOK 50SS serija

Omega Air

Automatski mehanički odvijač kondenzata AOK 16B serija

Omega Air

Automatski mehanički odvijač kondenzata AOK 16C serija

Omega Air

Automatski mehanički odvijač kondenzata AOK 16F serija

Omega Air

Ručni odvijač kondenzata MCD B serija

Omega Air

Ručni odvijač kondenzata MCD serija

Omega Air

Podeli: