AAF serija filtera za vazduh – 16 bara

AAF serija filtera za vazduh – 16 bara

AAF filteri dizajnirani su za zaštitu donjeg sistema komprimovanog vazduha i opreme sa nižim protokom vazduha od oštećenja i drugih kvarova.

Obezbeđuju visoko efikasno uklanjanje čvrstih čestica, vode, naftnih aerosola, ugljovodonika, mirisa i isparenja iz sistema kompresovanog vazduha do 16 bara.

Zahtevani kvalitet komprimovanog vazduha prema standardu ISO 8571-1 može se postići sa 5 različitih razreda filterskih elemenata (P, R, M, S i A).

Za efikasno odvod kondenzata iz kućišta filtra treba koristiti opcionalne unutrašnje i spoljne odvode kondenzata.

Podeli: