AF serija filtera za vazduh – 16 bara

AF serija filtera za vazduh – 16 bara

Filteri za komprimovani vazduh AF serije se koriste za efikasno uklanjanje čestica prašine, prljavštine, vode , uljnih ostataka, uljnih para, ukusa i mirisa u komprimovanom vazduhu u industrijskim aplikacijama.

Tip i veličina filtera zavise od potrebnog protoka komprimovanog vazduha, tipa i kapaciteta proizvodnje korisnika.

Podeli: