AFs serija filtera za vazduh – 16 bara

AFs serija filtera za vazduh – 16 bara

AF filtri su dizajnirani za primenu u industriji boja. Količina supstanci koje mogu prouzrokovati poremećaje u nanošenju boje ili uzrokovati nedostatke u radu na slici smanjena je na minimum.

Da bi se ispunio traženi kvalitet komprimovanog vazduha, u kućište filtra mora biti ugrađen odgovarajući filterski element „kompatibilan sa bojom“.

– Maksimalni radni pritisak: do 16 bara
– Temperatura: 1,5 do 65 °C
– Kapacitet protoka: 60 – 2.760 Nm3/h
– Standardna boja: RAL 3020

Podeli: