B-DRY adsorpcioni sušač

ADSORBCIJA IZMENOM PRITISKA – REGENERACIJA KOMPRIMOVANIM VAZDUHOM

B-DRY adsorbcijski sušači su dizajnirani za kontinuirano izdvajanje vodenih isparenja iz komprimovanog vazduha smanjenjem tačke rose. B-DRY serija adsorpcionih sušača se sastoji od dve kolone napunjene desikantom, LCD displeja, ventila,manometara, noseće konstrukcije i odgovarajućih filterskih kućišta sa ulošcima. Robusni dizajn omogućuje efikasan i pouzdan rad, brzu i jednostavnu instalaciju i održavanje.

Kada je prva kolona zasićena do određene mere, vrši se prebacivanje rada na drugu kolonu, adsorbcija se nastavlja u prvoj koloni, a u drugoj koloni počinje regeneracija adsorbenta bez pada pritiska na izlazu vazduha iz adsorpcionog sušača. Regeneracija zasićenog desikanta je moguća, jer u kolonu ulazi mali deo suvog komprimovanog vazduha, koji, činom dekompresije postaje izuzetno suv.

Čvrste čestice Voda Ulje
2 1-3 1
Radni pritisak 4 – 16 bar
Radna temperatura 1,5 ˚C do 60 ˚C
Tačka rose – 40 ˚C (- 25 ˚C/ – 70 ˚C)
Voltaža, frekvencija 230 V, 50/60 Hz
Potrošnja el.energije <60W
Klasa zaštite (kontroler) IP 65
Filter (ulaz) Super fini, koalescentni, ostatak ulja 0,01 mg/m3, 0,01 µ
Filter (izlaz)
Desikant (adsorbent)
Za uklanjanje prašine, 1µ
Kapacitet Dimenzije Težina
Tip Priključak UlazNm3/h IzlazNm3/h A(mm) B(mm) C(mm) kg
B-DRY 110 1’’ 110 86 719 422 1647 140
B-DRY 150 1’’ 150 117.5 707 422 1897 156
B-DRY 200 1’’ 200 157 707 471 1664 196
B-DRY 250 1’’ 260 204 707 471 1914 236
B-DRY 300 11/2’’ 320 251 860 535 1742 274
B-DRY 400 11/2’’ 410 321.5 854 535 1989 295
B-DRY 600 11/2’’ 590 462.5 854 671 2051 392
B-DRY 800 2’’ 770 603.5 1051 701 2080 507
B-DRY 1000 2’’ 1000 784 1051 701 2140 597
B-DRY 1200 2’’ 1152 903,2 1153 777 2140 625

Podeli: