BF HP serija filtera za vazduh – 25 bara

BF HP serija filtera za vazduh – 25 bara

BF HP filteri dizajnirani su za zaštitu sistema i opreme nizvodnog komprimovanog vazduha od oštećenja i drugih kvarova u aplikacijama pod visokim pritiskom.

Zbog robusne zavarene konstrukcije od ugljeničnog čelika, koriste se za instalaciju u teškim industrijskim primenama sa velikim protokom vazduha. Obezbeđuju visoko efikasno uklanjanje čvrstih čestica, vode, naftnih aerosola, ugljovodonika, mirisa i isparenja iz sistema komprimovanog vazduha do 25 ili uporedno do 50 bara. Zahtevani kvalitet komprimovanog vazduha prema standardu ISO 8571-1 može se postići sa 6 različitih razreda filterskih elemenata (B, P, R, M, S i A).

Za efikasno odvod kondenzata iz kućišta filtra treba koristiti opcionalne spoljne odvode kondenzata. Grupa fluida 1 na zahtev.

– Maksimalni radni pritisak: do 25 bara
– Temperatura: 1,5 do 65 °C
– Kapacitet protoka: 1.680 – 31.400 Nm3/h
– Priključci: DN80 – DN300
– Standardna boja: RAL 5012

Materijal od koga je izrađeno kućište separatora: Ugljenični čelik

Podeli: