BF serija filtera za vazduh – 16 bara

BF serija filtera za vazduh – 16 bara

Filteri B klase filtracije se perioično mogu čistiti u „ultrazvučnoj kadi“. Intervali čišćenja zavise od aplikacija. U slučaju da se čišćenje posle nekoliko puta više ne može izvršiti uspešno potrebno je zameniti filterski uložak. Filteri A klase filtracije, sa aktivnim ugljem, trebaju biti periodično zamenjeni ali u intervalima koji nisu duzi od 6 meseci.Filteri sa aktivnim ugljem ne smeju biti ugrađivani bez adekvatne predfiltracije pošto će se u tom slučaju veoma brzo zasititi uljem i više neće moći da odstranjuju uljne pare i mirise. Naravno, na svakom filteru BF serije može biti ugrađen diferencionalni manometar za indikaciju zaprljanosti filterskih uložaka. Diferencionalni manometar inače vrši merenje pritiska na ulazu i izlazu iz filtera i u skladu sa diferencijom pritiska pokazuje stepen zaprljanosti filterskog uloška.

Na dnu kućišta filtera vrši se akumulacija kondenzata koji se izbacuju iz sistema automatskim inteligentnim, vremenskim ili mehaničkim odvajačima kondenzata.

– Maksimalni radni pritisak: do 16 bara
– Temperatura: 1,5 do 65 °C
– Kapacitet protoka: 1.680 – 31.400 Nm3/h
– Priključci: DN80 – DN300
– Standardna boja: RAL 5012

Materijal od koga je izrađeno kućište separatora: Ugljenični čelik

BF serija filtracije za komprimovani vazduh je razvijena kao odgovor na zahtev za veoma efikasno odstranjivanje čestica prašine, vode, uljnih aerosola, ugljovodonika i drugih para u sve zahtevnijim procesima u industriji. Radi se o varenim, čeličnim filterima namenjenim aplikacijama sa veoma velikom potrošnjom komprimovanog vazduha. U zavisnosti od potreba kvaliteta komprimovanog vazduha, u BF seriju kućišta filtera mogu se ugraditi filteri klasa filtracije : B, P, R, M, S i A. Za filtraciju drugih tehničkih gasova, kontaktirajte nas.

Podeli: