CF serija filtera za vazduh – 20 bara

CF serija filtera za vazduh – 20 bara

CF filteri dizajnirani su za zaštitu donjeg sistema komprimovanog vazduha pritiskom do 20 bara od oštećenja i drugih kvarova. Obezbeđuju visoko efikasno uklanjanje čvrstih čestica, vode, naftnih aerosola, ugljovodonika, mirisa i isparenja iz sistema komprimovanog vazduha. Zahtevani kvalitet komprimovanog vazduha prema standardu ISO 8571-1 može se postići sa 6 različitih razreda filterskih elemenata (B, P, R, M, S i A). Za efikasno odvod kondenzata iz kućišta filtra treba koristiti opcionalne unutrašnje i spoljne odvode kondenzata.

– Maksimalni radni pritisak: do 20 bara
– Temperatura: 1,5 do 65 °C
– Kapacitet protoka: 72 – 2.760 Nm3/h
– Standardna boja: RAL 5012

Podeli: