CHP serija filtera za vazduh

CHP serija filtera za vazduh – 100, 250, 420 bara

CHP filteri sa visokim pritiskom od ugljeničnog čelika dizajnirani su za efikasno uklanjanje čvrstih čestica, vode, uljnih aerosola, ugljovodonika i drugih para iz sistema visokog pritiska komprimovanog vazduha do 420 bara.

Zahtevana kvaliteta komprimovanog vazduha prema standardu ISO 8571-1 sa 6 različitih razreda filterskih elemenata (B, P, R, M, S i A).

Za efikasno odvod kondenzata iz kućišta filtra treba koristiti opcioni spoljni odvod kondenzata.

– Maksimalni radni pritisak: 100, 250, 420 bara
– Temperatura: 1.5 do 65 ° C
– Kapacitet protoka: 40 to 715 Nm3/h

Podeli: