CKL-B HT serija separatora kondenzata

CKL-B HT serija separatora kondenzata – 10 bara

CKL-B HT su visokotemperaturni separatori kondenzata, koji su dizajnirani za efikasno uklanjanje rasutih tečnosti iz visokotemperaturnog komprimovanog vazduha i vakum sistema. Unutar kućišta se nalazi umetak sa lopaticama koji stvara kontrolisanu rotaciju vazduha. Kao rezultat centrifugalnog delovanja, tečnosti (voda, ulje) i krupne čestice se prisiljavaju na zid kućišta, usporavaju i nakupljaju se na dnu kućišta separatora kao kondenzat. Turbulentna slobodna zona u donjem delu kućišta filtera sprečava da se kondenzat pokupi i „prenese“ u vazdušni vazduh. Za pražnjenje kondenzata iz CKL-B HT ciklonskog separatora neophodno je instalirati ručni ili automatski odvod kondenzata.

– Radni pritisak: do 10 bara
– Temperatura: 1,5 do 120 °C
– Kapacitet protoka: 60 – 2160 Nm3/h
– Standardna boja: RAL 9005

Podeli: