CKL-C serija separatora kondenzata

CKL-C serija separatora kondenzata – 20 bara

CKL-C odvajači kondenzata dizajnirani su za efikasno uklanjanje rasutih tečnosti iz komprimovanog vazduha i vakuumskih sistema do 20 bara. Unutar kućišta se nalazi umetak sa lopaticama koji stvara kontrolisanu rotaciju vazduha. Kao rezultat centrifugalnog delovanja tečnosti (voda, ulje) i krupne čestice se prisiljavaju na zid kućišta, usporavaju i nakupljaju se na dnu kućišta separatora kao kondenzat. Turbulentna slobodna zona u donjem delu kućišta filtera sprečava da se kondenzat pokupi i „prenese“ u vazdušni vazduh. Za ispuštanje kondenzata iz CKL-C ciklonskog separatora neophodno je instalirati automatski ili elektronski odvod

– Radni pritisak: do 20 bara
– Temperatura: 1,5 do 65 °C
– Kapacitet protoka: 72 – 2760 Nm3/h
– Standardna boja: RAL 9005

Podeli: