CKL-CHP serija separatora kondenzata

CKL-CHP serija separatora kondenzata 100,250,420 bara

CKL-CHP odvajači kondenzata dizajnirani su za efikasno uklanjanje rasutih tečnosti iz sistema komprimovanog vazduha. Element separatora kondenzata unutar kućišta odvaja već likvidiranu vodu od glavnog toka i sprečava da tečnosti i velike čestice ponovo ne budu u vazduhu. Za pražnjenje kondenzata iz CKL-CHP separatora kondenzata, neophodno je instalirati automatski ili elektronski odvod kondenzata. Molimo uzmite u obzir odgovarajući nivo pritiska.

– Radni pritisak: 100, 250, 420 bara
– Temperatura: 1,5 do 65 °C
– Kapacitet protoka: 40 – 715 Nm3/h

Podeli: