CKL-IHP serija separatora kondenzata

CKL-IHP serija separatora kondenzata 100,250,420 bara

CKL-IHP odvajači kondenzata dizajnirani su za efikasno uklanjanje rasutih tečnosti iz sistema visokog pritiska komprimovanog vazduha. Element separatora kondenzata unutar kućišta odvaja već ukapljenu vodu od glavnog toka i sprečava da se tečnost i velike čestice ponovo ne pronesu u vazduh. Za pražnjenje kondenzata iz CKL-IHP separatora kondenzata, neophodno je instalirati odvod kondenzata. Molimo uzmite u obzir odgovarajući nivo pritiska

– Radni pritisak: 100, 250, 420 bara
– Temperatura: 1,5 do 65 °C
– Kapacitet protoka: 40 – 715 Nm3/h

Podeli: