COM-DRY adsorpcioni sušač

FRIŽIDERSKO PREDSUŠENJE U KOMBINACIJI SA ADSORBCIJOM

COM-DRY kombinovani sušači su dizajnirani za kontinuirano izdvajanje vodenih isparenja iz komprimovanog vazduha smanjenjem tačke rose. Koncept COM-DRY serija sušača se sastoji od sušenja kondenzacijskim (frižiderskim) sušačem koji prvo, sušenjem vazduha na tačku rose 3 ˚C izbaci veći deo vlage iz komprimovanog vazduha, Sa ciljem daljeg smanjenja tačke rose, komprimovani vazduh ide dalje u adsorbcijski sušač u kom se tačka rose smanjuje do -40 ˚C.

Čvrste čestice Voda Ulje
2 1-3 1
Radni pritisak 4 – 16 bar
Radna temperatura 1,5 ˚C do 55 ˚C
Tačka rose – 40
Voltaža, frekvencija 230 V, 50/60 Hz
Potrošnja el.energije 0,15 – 11,3 kW
Klasa zaštite (kontroler) IP 65
Filter (ulaz) Super fini, koalescentni, ostatak ulja 0,01 mg/m3, 0,01 µ
Filter (izlaz)
Desikant (adsorbent)
Za uklanjanje prašine, 1µ
Kapacitet Volumen
Tip Priključak UlazNm3/h Adsorpcioni sušač Rashladni sušač Snaga kW lit
COM-DRY 06 3/8’’ 6 A-DRY 06 OMD 20 0,15 2,6
COM-DRY 12 3/8’’ 12 A-DRY 12 OMD 20 0,15 4,3
COM-DRY 24 3/8’’ 24 A-DRY 24 OMD 35 0,16 7,8
COM-DRY 36 3/8’’ 36 A-DRY 36 OMD 35 0,16 11,2
COM-DRY 60 1/2“ 60 A-DRY 60 OMD 65 0,21 19,9
COM-DRY 75 1/2“ 75 A-DRY 75 OMD 100 0,29 24,3
COM-DRY 110 3/4″ 110 B-DRY 110 OMD 135 0,39 20
COM-DRY 150 1″ 150 B-DRY 150 OMD 175 0,48 25
COM-DRY 200 1″ 200 B-DRY 200 OMD 235 0,71 36
COM-DRY 250 1″ 260 B-DRY 250 OMD 280 0,79 45
COM-DRY 300 1″ 320 B-DRY 300 OMD 330 0,82 57
COM-DRY 400 1 1/2’’ 410 B-DRY 400 OMD 410 0,71 70
COM-DRY 600 1 1/2’’ 590 B-DRY 600 OMD 710 1,4 102
COM-DRY 800 2’’ 770 B-DRY 800 OMD 920 1,5 134
COM-DRY 1000 2’’ 1000 B-DRY 1000 OMD 1050 2,1 164
COM-DRY 1200 DN 50 1200 F-DRY 1200 OMD 1200 2,3 225
COM-DRY 1500 DN 65 2000 F-DRY 2000 OMD 2200 3,6 280
COM-DRY 2000 DN 65 2000 F-DRY 2000 OMD 2200 3,9 295
COM-DRY 2500 DN 80 2000 F-DRY 2500 OMD 2600 5,2 470
COM-DRY 3000 DN 80 3000 F-DRY 3000 OMD 3350 5,9 570
COM-DRY 3750 DN 100 3750 F-DRY 3750 OMD 4400 7,1 660
COM-DRY 5000 DN 100 5000 F-DRY 5000 OMD 5400 10,8 980
COM-DRY 6500 DN 125 6500 F-DRY 6500 OMD 6600 11,3 1200

Podeli: