CS /CS SS serija separatora kondenzata

CS /CS SS serija separatora kondenzata – 16 (13) bara

CS odvajači kondenzata dizajnirani su za efikasno uklanjanje rasutih tečnosti i velikih nečistoća iz sistema komprimovanog vazduha. Umetak unutar kućišta stvara kontrolisanu rotaciju protoka vazduha. Centrifugalni protok tečnosti (vode, ulja) i krutih čestica prisiljen je na zid kućišta, usporava i akumulira se na dnu kućišta separatora kao kondenzat. Turbulentna slobodna zona u donjem delu kućišta ciklona sprečava da se kondenzat pokupi i „prenese“ u vazdušni tok. Za pražnjenje kondenzata iz CS ciklon separatora neophodno je instalirati automatski ili elektronski odvod kondenzata. CS ciklonski separatori su takođe dostupni u verziji CS-SS od nehrđajućeg čelika.

– Radni pritisak: do 16 (13) bara
– Temperatura: 1,5 do 120 °C
– Kapacitet protoka: 840 – 14.280 Nm3/h
– Standardna boja: RAL 9005

Podeli: