DRD 75 – 100 HP vijčani kompresori

DRD 75 – 100 HP VIJČANI KOMPRESORI
Za upotrebu u srednjim industrijama

Dizajniran da izdrži stres i tokom njihove primene u najtežim uslovima u srednjim preduzećima, DRD 75 – 100 HP omogućava smanjenje gubitaka energije i uštedu energije i povećanje performansi vaših proizvodnih sistema, zahvaljujući IE4 motorima. In-house dizajnirani elementi FAD su povećani, a potrošnja energije je smanjena. Osim toga, DRD 75 – 100 HP odgovara okruženju sa temperaturom okoline do 46°C stepeni.

Jednostavan za instalaciju, DRD 75 – 100 HP garantuje niske troškove održavanja, zahvaljujući panelima koji se mogu ukloniti, a time su sve komponente dostupne veoma brzo. Pošto su veoma tihi, vijčani kompresori DRD 75 – 100 HP sa fiksnom brzinom mogu se instalirati direktno na mesto upotrebe, omogućavajući udobniji radni prostor.

Dostupan i na bazi i na bazi sa sušarama i sa različitim kontrolerima, DRD 75 – 100 HP pri fiksnoj brzini nudi širok spektar opcija za povećanje udobnosti i performansi vaših proizvodnih sistema.

Podeli: