Elektronski odvijač kondenzata EMD HP serija

Elektronski odvijač kondenzata EMD HP serija

Odvijač EMD HP serije je razvijen za potpuno automatsko pražnjenje kondenzata ili bilo koje druge neagresivne tečnosti iz sistema komprimovanog vazduha. Jedinice se mogu instalirati kao vanjski odvijač na bilo kojoj aplikaciji navedenoj niže. Kondenzat se nakuplja u sabirnom rezervoaru i kada je nivo visok, kondenzat se ispušta iz sistema bez ikakvih gubitaka vazduha. Nivo tečnosti se detektuje preciznim kapacitivnim senzorom nivoa. EMD HP serija je takođe opremljena alarmom za rad (verzija A), led indikatorom, test tipkom i unutrašnjim cedilom. Dostupna je i verzija sa servisnom mrežom (verzija C) za dijagnostiku i podešavanje parametara. Radno vreme, rad ventila i ostali radni parametri se čuvaju u internoj memoriji i mogu se čitati pomoću čitača servisne mreže.

– Radni pritisak: 50 bara
– Kapacitet odvijača: 30.4 l / h
– Konekcije: 1/2 “
– Temp. opseg: 1,5 do 65 ° C

Podeli: