F-DRY adsorpcioni sušač

ADSORBCIJA IZMENOM PRITISKA – REGENERACIJA KOMPRIMOVANIM VAZDUHOM

F-DRY adsorbcijski sušači su dizajnirani za kontinuirano izdvajanje vodenih isparenja iz komprimovanog vazduha smanjenjem tačke rose. F-DRY serija adsorpcionih sušača se sastoji od dve kolone napunjene desikantom, LCD displeja, ventila,manometara, noseće konstrukcije i odgovarajućih filterskih kućišta sa ulošcima. Adsorbcija se vrši pod pritiskom u prvoj koloni dok se u drugoj koloni vrši regeneracija de-sikanta malom količinom komprimovanog vazduha osušenog na ambijentalnoj temperaturi.

Kada je prva kolona zasićena do određene mere, vrši se prebacivanje rada na drugu kolonu, adsorbcija se nastavlja u prvoj koloni, a u drugoj koloni počinje regeneracija adsorbenta bez pada pritiska na izlazu vazduha iz adsorpcionog sušača. Regeneracija zasićenog desikanta je moguća, jer u kolonu ulazi mali deo već suvog komprimovanog vazduha, koji, činom dekompresije postaje ekstremno suv.

Čvrste čestice Voda Ulje
2 1-3 1
Radni pritisak 4 – 16 bar
Radna temperatura 1,5 ˚C do 50 ˚C
Tačka rose – 40 ˚C
Voltaža, frekvencija 230 V, 50/60 Hz
Potrošnja el.energije <30W
Klasa zaštite (kontroler) IP 65
Filter (ulaz) Super fini, koalescentni, ostatak ulja 0,01 mg/m3, 0,01 µ
Filter (izlaz)
Desikant (adsorbent)
Za uklanjanje prašine, 1µ 80% molekularno sito, 20% silika gel
Kapacitet       Dimenzije       Težina      
Tip Priključak UlazNm3/h IzlazNm3/h A(mm) A*(mm) B(mm) B*(mm) C(mm) C*(mm) D(mm) kg
A-DRY 06 3/8’’ 6 4.7 339 520 280 480 100 130 354 10.5
A-DRY 12 3/8’’ 12 9.5 573 715 280 480 100 130 354 13.5
A-DRY 24 3/8’’ 24 19 1041 110
5
280 480 100 130 354 19.0
A-DRY 36 3/8’’ 36 28.4 1509 149
5
280 480 100 130 354 27.5
A-DRY 60 3/4’’ 60 47.4 972 110
5
370 570 148 170 434 45.0
A-DRY 75 3/4’’ 75 59.3 1167 170
5
370 570 148 170 434 70.0
A-DRY 105 3/4’’ 117 83 1567 170
0
370 570 148 170 434 70.0
A-DRY 150 1’’ 150 118 1345 144
0
370 570 148 170 434 70.0
A-DRY 200 1’’ 200 158 1538 165
5
440 725 198 240 570 182.2
A-DRY 250 11/2’’ 250 196 799 953
5
740 1019 405 650 820 410.5
A-DRY 300 11/2’’ 300 235 899 105
3
740 1019 405 650 820 427.7
A-DRY 400 11/2’’ 400 313 1094 124
7
740 1019 405 650 820 461.9
A-DRY 600 11/2’’ 600 470 1484 163
8
740 1019 405 650 820 530.0

Podeli: