FRL Mini Serija Pripremne grupe

Pripremne grupe FRL Mini Serija

Regulatori pritiska su potrebni svakom pneumatskom alatu ili mašini, za dobijanje preciznijeg pritiska za koji su dizajnirani. Filter regulatori su grubi stepen filtracije komprimovanog vazduha i služe za odvajanje krupnih, grubih čestica čvrste nečistoće i kondenzata iz mreže komprimovanog vazduha, Pripremne grupe su praktično rešenje za regulaciju i filtraciju komprimovanog vazduha uz dodatak nauljivača koji se brine o adekvatnom podmazivanju pomičnih komponenti pneumatskog alata i mašina.

T010-MINI

FRL Mini Serija

T015-MINI

FRL Mini Serija

T020-MINI

FRL Mini Serija

T070-MINI

FRL Mini Serija

T080-MINI

FRL Mini Serija

T030-MINI

FRL Mini Serija

T040-MINI

FRL Mini Serija

T100-MINI

FRL Mini Serija

T200-MINI

FRL Mini Serija

T400-MINI

FRL Mini Serija

T450-MINI

FRL Mini Serija

Podeli: