FRL Serija Pripremne grupe

Pripremne grupe FRL Serija

Regulatori pritiska su potrebni svakom pneumatskom alatu ili mašini, za dobijanje preciznijeg pritiska za koji su dizajnirani. Filter regulatori su grubi stepen filtracije komprimovanog vazduha i služe za odvajanje krupnih, grubih čestica čvrste nečistoće i kondenzata iz mreže komprimovanog vazduha, Pripremne grupe su praktično rešenje za regulaciju i filtraciju komprimovanog vazduha uz dodatak nauljivača koji se brine o adekvatnom podmazivanju pomičnih komponenti pneumatskog alata i mašina.

T010

FRL Serija

T015

FRL Serija

T020

FRL Serija

T030

FRL Serija

T040

FRL Serija

T050

FRL Serija

T050 P

FRL Serija

T050 EP

FRL Serija

T060

FRL Serija

T060 12

FRL Serija

T100

FRL Serija

T110

FRL Serija

T200

FRL Serija

T210

FRL Serija

T300

FRL Serija

T400

FRL Serija

T450

FRL Serija

Podeli: