HF serija filtera za vazduh – 50 bara

HF serija filtera za vazduh – 50 bara

Filteri za komprimovani vazduh HF serije se koriste za efikasno uklanjanje čestica prašine, prljavštine, vode , uljnih ostataka, uljnih para, ukusa i mirisa u komprimovanom vazduhu u industrijskim aplikacijama i to pritiska do 50 bara. Veoma često se koriste u proizvodnjama PET ambalaže ali su pogodni i za druge industrijske grane. Tip i veličina filtera zavise od potrebnog protoka komprimovanog vazduha, tipa i kapaciteta proizvodnje korisnika. Odvajač kondenzata TD 150S ili 150M može biti montiran kao opcija, kao i indikator diferencijalnog pritiska MDH 50.

Max. radni pritisak: 50 bara
Protok: 71 do 799 Nm3/h
Priključci: 1/2″ do 2″
Radna temperatura : 1,5 – do 65 °C
Standardna boja: RAL 7040

Standardna oprema uključuje kućište filtera i filterski uložak.

Podeli: