HPDry Rashladni sušači

HPDry Rashladni – kondenzacioni ili frižiderski sušači za komprimovani vazduh

HPDry – Serija Rashladni frižiderski sušač komprimovanog vazduha za visoki pitisak Kapacitet od 0,7 – 122 m3/min

HPDry je posebno dizajniran za potrebe sušenja komprimovanog vazduha visokog pritiska nudeći radne pritiske do 50 bara. Izuzetno pouzdan dizajn i koncept sušača omogućava da HPDry radi savršeno u svim vremenima i u svim uslovima. HPDry automatski prilagođava svoj rad protoku vazduha i atmosfeskim uslovima pri čemu obezbeđuje uštedu u energiji do neverovatnih 80% u poređenju sa tradicionalnim sušačima komprimovanog vazduha. HPDry je samo deo kompletnog asortimana iz palete proizvoda za visoke pritiske koji obezbeđuju savršeno zadovoljenje svih potreba naših korisnika.

Podeli: