HPF serija procesnih filtera za vazduh – 50 bara

HPF serija procesnih filtera za vazduh – 50 bara

HPF procesni filteri dizajnirani su za primenu pod visokim pritiskom u procesnoj industriji, gde je rizik od korozije komponenti sistema komprimovanog vazduha vrlo visok.

Zahtevani kvalitet komprimovanog vazduha prema standardu ISO 8571-1 može se postići sa 9 različitih razreda filterskih elemenata. Kućište filtera za procesni proces HPF može se koristiti u raznim primenama.

Za aplikacije koje nisu navedene, obratite se proizvođaču ili lokalnom distributeru. Za uklanjanje ulja, mora se ugraditi kolizioni filterski element i obezbediti pravac protoka prema unutra. Opšti raspored su posuda na vrhu i glava filtera na dnu. Grupa fluida 1 na zahtev.

– Maksimalni radni pritisak: 50 bara
– Temperatura: 1.5 do 150 ° C
– Kapacitet protoka: 150 do 2400 Nm3/h

Podeli: