IHP serija filtera za vazduh

IHP serija filtera za vazduh – 100, 250, 420 bara

IHP nerđajući čelik filteri pod visokim pritiskom dizajnirani su za efikasno uklanjanje čvrstih čestica, vode, uljnih aerosola, ugljovodonika i drugih para iz sistema komprimovanog vazduha do 420 bara.

Zahtevani kvalitet komprimovanog vazduha prema standardu ISO 8571-1 može se postići sa 5 različitih razreda filterskih elemenata (N5, N25, M, S i A). Za efikasno odvod kondenzata iz kućišta filtra treba koristiti opcioni spoljni odvod kondenzata.

– Maksimalni radni pritisak: 100, 250, 420 bara
– Temperatura: 1.5 do 65 ° C
– Kapacitet protoka: 40 to 715 Nm3/h

Podeli: