TEHNO CLEANER

TEHNO CLEANER – EXTRA STRONG !

U cilju permanentnog poboljšanja kvaliteta svojih usluga i proizvoda, odlučili smo se da svojim poslovnim saradnicima ponudimo visokokvalitetno, veoma snažno i pouzdano sredstvo za odmašćivanje delova i opreme koja se koristi u proizvodnjama raznog tipa. Naime, višegodišnja iskustva našeg servisnog centra u odmašćivanju kompresora i opreme za komprimovani vazduh, upotreba raznih sredstava sličnog tipa I namene, kreirala su zdravu, iskustvom začinjenu bazu za razvoj potpuno novog proizvoda na našem tržištu, pod trgovačkim nazivom „Tehno Cleaner“.

TEHNO cleaner jer koncentrovano tečno sredstvo namenjeno efikasnom uklanjanju masnoća sa industrijske opreme i čišćenju tvrdih površina. Izuzetno efikasan u uklanjanju starih naslaga masnoće. Zahvaljujući svojoj efikasnoj formulaciji uspešno će razgraditi i najtvrdokornije naslage masnoća sa mašina i njihovih komponenti.

Okrenite prskalicu na ON i naprskajte TEHNO cleaner na površinu koju želite da očistite. Sačekajte nekoliko minuta, pređite vlažnom krpom ili isperite vodom i obrišite. Kod tvrdokornih naslaga, ovaj postupak ponovite više puta ili željeni deo potopite u 10% rastvora. Na nekoliko sati, a potom isperite. Po završetku čišćenja prskalicu okrenite na OFF. Napomena: ukoliko niste sigurni da je proizvod bezbedan za materijal koji želite da očistite, isprobajte ga prvo na malom, neupadljivom delu površine.

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Čuvati van domašaja dece. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/Zaštitu za lice.

AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu/kosu vodom/istuširati se. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

Hitno pozvati centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.

Sadržaj i ambalažu odložiti u skladu sa važećim nacionalnim regulativama o zbrinjavanju otpada.

Datum proizvodnje: označen na pakovanju

Podeli: