Jedinice za povrat toplote

JEDINICE ZA POVRAT TOPLOTE

AIRWATT SERIJA JEDINICE ZA POVRAT TOPLOTE

Klasični sistemi vijčanog kompresora imaju regulisano hlađenje vazduhom za podmazivanje, što znači da se višak toplote ventilatorom izbacuje u ambijent. Na ovaj način se toplota potpuno gubi. Spoljna jedinica za povrat toplote AirVatt dizajnirana je za efikasno iskorišćavanje otpadne toplote, nastale tokom kompresije vazduha u rotacionim vijčanim kompresorima. Ponekad to predstavlja više od 70% energije koju zavojni rotacioni kompresor troši. Ta toplota se zatim može koristiti za zagrevanje vode u domaćinstvu ili za grejanje, bez gotovo dodatnih troškova. Ovo ne samo da štedi novac, već je i ekološki prihvatljivo. Jedinica ima dva odvojena cevovodna sistema sa kontra protokom. Izmjena energije iz kompresora u sanitarnu vodu odvija se u pločasti izmjenjivač topline, gdje se susreću kompresorsko ulje i sanitarna voda. Jedinica se kontroliše pomoću termostatskog ventila, koji sprečava da kompresor dođe do hladnoće i ošteti kompresor.

Podeli: