MDM 40 indikator do 20 bara

MDM 40 indikator do 20 bara

Magnetni diferencijalni manometar MDM 40 dizajniran je tako da ukazuje na pad pritiska kroz filter element u sistemu komprimovanog vazduha. Za bilo koji drugi tehnički gas kontaktirajte proizvođača ili lokalnog distributera.

Otkriva kada je filter uložak začepljen i treba ga zameniti. MDM 40 se obično postavlja na glavu kućišta filtra. MDM40 se može koristiti u raznim primenama.

Za aplikacije koje nisu navedene, obratite se proizvođaču ili lokalnom distributeru.

– Radni pritisak: 20 bara
– Temperatura: 1,5 do 65 °C

Podeli: