MDM 60 indikator do 16 bara

MDM 60 indikator do 16 bara

Magnetni diferencijalni manometar MDM 60 razvijen je da ukaže na pad pritiska preko filtarskog elementa u sistemu komprimovanog vazduha. Za bilo koji drugi tehnički gas kontaktirajte proizvođača ili lokalnog distributera.

Otkriva kada je filter uložak začepljen i treba ga zameniti. MDM 60 se obično postavlja na glavu kućišta filtra. MDM60 se može koristiti u raznim primenama.

Za aplikacije koje nisu navedene, obratite se proizvođaču ili lokalnom distributeru.

– Radni pritisak: 16 bara
– Temperatura: 1,5 do 65 °C

Podeli: