ME/NEPTUNE TECH

Nominalni kapacitet hlađenja 225 – 530 kW.

NEPTUNE TECH je serija MTA bez kondenzatora, dizajnirana za unutrašnju instalaciju i ekološki prihvatljiv R410A rashladni gas i mogu se kombinovati sa daljinskim kondenzatorima. ME / NEPTUNE TECH serije, koje se nude u velikom broju modela, verzija i izgleda, optimalno odgovaraju na složene zahteve upotrebe u kontekstu klimatizacije velikih civilnih, privatnih i javnih struktura i komercijalnog sektora. Logike sa više klizača, usvojene kroz čitavu seriju, omogućavaju maksimiziranje indeksa performansi sa delimičnim opterećenjima koja predstavljaju najveći deo radnog veka klima uređaja. Posebna pažnja posvećena je dimenzijama prostora ovih jedinica koje se moraju prevoziti unutar tehničkih prostorija do kojih je često teško pristupiti.

-Pocinkovani karbonski limovi i poliesteri sa prahom
-Ekološki hladno sredstvo R410A
-Multi-klizni kompresori visoke energetske efikasnosti
-Fazni monitor i grejač radilice
-Lepljeni izmenjivači toplote od nerđajućeg čelika AISI 316 sa visokom energetskom efikasnošću i niskim padovima vode

-Visoka sezonska energetska efikasnost
-Smanjene ukupne dimenzije
-Širok spektar dodataka i kompleta za prilagođena rešenja

Podeli: