Membranski sušači

Membranski sušači

MEMBRANSKI SUŠAČI M-DRY 50 lit/min do 3000 lit/min Tačke rose +15˚C, +3˚C, -20˚C, -40˚C

Serija membranskih sušača M-DRY je specijalno dizajnirana za male potrošače komprimovanog vazduha, kod kojih postoji zahtev za nižom tačkom rose od one koju obezbeđuju kondenzacijski sušači ili za sušenje komprimovanog vazduha gde nije moguće obezbediti napajanje el.energijom.

Serija membranskih sušača M-DRY je specijalno dizajnirana za male potrošače komprimovanog vazduha, kod kojih postoji zahtev za nižom tačkom rose od one koju obezbeđuju kondenzacijski sušači ili za sušenje komprimovanog vazduha gde nije moguće obezbediti napajanje el.energijom.

Podeli: