MSS Mobilni parni sterilizator – 1 do 3.6 bara

MSS Mobilni parni sterilizator – 1 do 3.6 bara

Cevi komprimovanog vazduha sa visokom temperaturom i vlagom su pogodno okruženje za rast mikroba. Da bi se zaustavila mikrobna aktivnost, filteri se moraju sterilisati. Sterilizacija se može obaviti na mestu ili u autoklavu. Da biste izvršili autoklav, potrebno je ukloniti sterilizacione filtere iz sistema, a zbog septičkih uslova u atmosferi teško je sprečiti kontaminaciju tokom ponovnog montiranja instalacije. Sterilizacija na mestu (SIP) obezbeđuje mnogo bolje rezultate i češća je u procesnoj industriji. Parna sterilizacija je efikasna metoda za zaustavljanje aktivnosti mikroba. „Mobilni parni sterilizator“ dizajniran je za lakši, jeftiniji i brži SIP. MSS se može lako povezati sa bilo kojim delom instalacije gde je potrebna sterilizacija. Nakon što je sterilizacija filtera završena, MSS se može jednostavno odspojiti i prevesti na drugo mesto.

– Radni pritisak: od 1 do 3.6 bara
– Radna temperatura : 100 do 135 °C

Podeli: