NM-GEN generator azota

NM-GEN generator azota

Membranski generatori azota NM-GEN izvlače raspoloživi azot iz komprimovanog vazduha. Membranski generatori azota koriste tehnologiju membrane šupljih vlakana za odvajanje azota od ostalih komponenti u komprimovanom vazduhu. Membrana koristi princip selektivne propusnosti za proizvodnju azota čistoće. Svaki gas ima karakterističnu brzinu prožimanja, što je funkcija njegove sposobnosti difuzije kroz membranu. Kiseonik je brz gas i selektivno se difundira kroz membransku stijenku, dok je azotu dozvoljeno da putuje po unutrašnjosti vlakana, stvarajući tako proizvod bogate azotom. Gas obogaćen kiseonikom, ili permeat, odvodi se iz membranskog separatora pod atmosferskim pritiskom. Većina sporih gasova i vrlo mala količina brzih gasova nastavljaju da putuju kroz vlakno sve dok ne dođu do kraja membranskog separatora, gde proizvod azotni gas je cevovod za primenu.

NM-GEN generator azota

-Radni pritisak 5-24 bara
-Opseg radne temperature od 35 do 55 ° C
-Temperatura kondenzacije (atmosferske) <-50 ° C
-Kapacitet 0,8 do 780 Nm3 / h
-Čistoća do 99,5%

Podeli: