PF serija procesnih filtera za vazduh – 14 bara

PF serija procesnih filtera za vazduh – 14 bara

PF procesni filteri dizajnirani su za primenu u procesnoj industriji, gde je rizik od korozije komponenti sistema komprimovanog vazduha vrlo visok.

Zahtevani kvalitet komprimovanog vazduha prema standardu ISO 8571-1 može se postići sa 9 različitih razreda filterskih elemenata. Kućište filtra za PF proces može se koristiti u raznim primenama.

Za aplikacije koje nisu navedene, obratite se proizvođaču ili lokalnom distributeru. Za bilo koji drugi tehnički gas kontaktirajte proizvođača ili lokalnog distributera. Za uklanjanje ulja, mora se ugraditi kolizioni filterski element i obezbediti pravac protoka prema unutra. Opšti raspored su posuda na vrhu i glava filtera na dnu. Grupa fluida 1 na zahtev.

– Maksimalni radni pritisak: 14 bara
– Temperatura: +150 ° C
– Kapacitet protoka: 75 do 21120 Nm3/h

Podeli: