PFL serija procesnih filtera za vazduh – 10 bara

PFL serija procesnih filtera za vazduh – 10 bara

Kućišta filtra za PFL procese posebno su razvijena za primene tečnosti za filtriranje.

Da bi se postigao traženi kvalitet tečnosti, u kućište filtra mora biti ugrađen odgovarajući filterski element.

Za bilo koji drugi tehnički gas / tečnost, kontaktirajte nas ili lokalnog prodavca. Kućište filtra za PFL proces može se koristiti u raznim primenama.

Za aplikacije koje nisu navedene, obratite se proizvođaču ili lokalnom prodavaču.

– Maksimalni radni pritisak: 10 bara
– Temperatura: 1.5 do 150 ° C
– Kapacitet protoka: 3 do 600 l / min

Podeli: