PISTON PRO ULJE

PISTON PRO KVALITATNO ULJE

Ulje za profesionalne, industrijske klipne kompresore za vazduh, radnog pritiska do 11 bara, specijalno dizajnirano i unapređeno za upotrebu u profesionalnim klipnim kompresorskim pumpama. Inovativna formulacija, omogućuje besprekornu lubrikaciju klipova i cilindara, maksimalne performanse i produženi radni vek klipnih kompresora.

PISTON PRO Ulje za klipne kompresore je proizvedeno od visokokvalitetnih sirovina u skladu sa standardima ISO 6521, ISO 6743/3A, Vickers v104c, DIN 51506 (VDL).

-H304 Štetno ako se proguta ili udiše;
-H315 Izaziva iritaciju kože;
-H320 Izaziva iritaciju očiju;
-H413 Može izazvati dugotrajne štetne efekte na vodene organizme;
-P202 Pre rukovanja pročitati sve mere predostrožnosti i bezbednosti;
-P260 Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom;
-P260 Nositi zaštitne rukavice, zaštitnu odeću, zaštitne naočare i zaštitu za lice;
-P264 Oprati ruke detaljno nakon rukovanja;
-P234 Čuvati u originalnoj ambalaži.

Podeli: