Rashladni sušači Ceccato

Rashladni sušači – serija CDX

Idealan za opštu industrijsku primenu, kao što su proizvodnja, inženjering, kao i mehaničarske radnje, sušare sa rashladnim sredstvom ili frižideri, tretiraju ogromne količine protoka vazduha na veoma održiv način. Rashladni sušači CDX štite alate opreme od korozije i obezbeđuju kvalitet proizvoda. Ovi sušači koriste rashladno kolo za odvajanje pare iz vazduha i elektronski automatski i održivi drenaž, koji odvodi samo vlagu, bez trošenja komprimovanog vazduha.

Jednostavne i veoma brze za instalaciju, CDX sušare su poznate po brzom održavanju i smanjenim troškovima rada. Obaveštenja o održavanju, alarmi i sve kontrole funkcija dostupni su za pregled sa standardnog ekrana. CDX sušači sa rashladnim sredstvom su takođe opremljeni PDP meračem koji konstantno daje informacije vezane za tačku rose.

Tehnički detalji CDX 4 – 18 CDX 24 – 77 CDX 100 – 840
Pritisak 16 bara 14 bara 14 bara
FAD 350 – 1825 l/min 2,350 – 7,700 l/min 10,000 – 84,000 l/min
PDP 4°C 4°C 4°C

Podeli: