RC-DRY adsorpcioni sušač

REGENERACIJA TOPLOTOM KOMPRESIJE – PUN TOK

RC-DRY 400-20.000 adsorbcijski sušači su dizajnirani za kontinuirano izdvajanje vodenih isparenja iz komprimovanog vazduha smanjenjem tačke rose. Adsorpcioni sušači RC-DRY imaju dve kolone koje rade naizmenično. Adsorbcija i regeneracija se dešavaju pod pritiskom te nije potrebno koristiti komprimovani vazduh u fazi regeneracije. Regeneracija zasićenog desikanta se vrši grejanjem (toplotom).

RC-DRY serija adsorbcijskih sušača se sastoji od dve kolone ispunjene desikantom (adsorbentom), vodeno hlađenog izmenjivača toplote, kontrolera sa LCD displejem, ventila, manometara i noseće konstrukcije.

Čvrste čestice Voda Ulje
2 1-3 1
Radni pritisak 4 – 11 bar
Ulazna temperatura 140 ˚C do 200 ˚C
Tačka rose – 20 ˚C
Klasa zaštite (kontroler) IP 54
Filter (ulaz) Super fini, koalescentni, ostatak ulja 0,01 mg/m3, 0,01 µ
Filter (izlaz) Za uklanjanje prašine, 1µ
Tip Priključak Kapacitet Nm3/h Tip filtera
RC-DRY 400 DN 50 390 AF 0476
RC-DRY 600 DN 50 590 AF 0706
RC-DRY 780 DN 50 780 AF 0706
RC-DRY 1000 DN 50 930 AF 0946
RC-DRY 1200 DN 80 1150 AF 1506
RC-DRY 1600 DN 80 1600 AF 1756
RC-DRY 2000 DN 100 1950 AF 2006
RC-DRY 2500 DN 100 2530 AF 2406
RC-DRY 3000 DN 100 2990 BF 300
RC-DRY 3600 DN 100 3680 BF 450
RC-DRY 4100 DN 125 4100 BF 450
RC-DRY 5000 DN 125 4990 BF 600
RC-DRY 7700 DN 150 7700 /
RC-DRY 10000 DN 200 10250 /
RC-DRY 12000 DN 200 11700 /
RC-DRY 14000 DN 200 14800 /
RC-DRY 16000 DN 250 16000 /
RC-DRY 18000 DN 250 18200 /
RC-DRY 20000 DN 250 20200 /

Podeli: