Roll Compact

Roll Compact Motalica za upozoravajuću traku

Role upozoravajuće trake idealno su pogodne za industrijske i komercijalne situacije u kojima je potrebna sigurnosna prepreka da bi se sprečilo ljude da uđu u nebezbedno ili zabranjeno područje. Role se mogu jednostavno montirati na zid, zaštitna traka zatim povući preko zone opasnosti i na kraju zakačiti za suprotni zid. Traka se tada može lako i brzo povući kada je potreban pristup. Takođe se može instalirati u oblastima kojima je potrebno održavanje mreže ili gde mora pristup biti odbijen. Ove motalice dolaze u kompletu sa metalnim prstenom za kačenje, a mogu biti opremljeni i novim patentiranim SLOVMOTION sistemom, koji omogućava sigurno i kontrolisano premotavanje trake.

Boja Trake Kod ico_slowmotion Težina Dimenzije (cm) Paleta
ico_slowmotion 808400 20 m 3.5Kg 35 x 33 x 21 72pz
ico_slowmotion 808420 20 m 3.5Kg 35 x 33 x 21 72pz

Podeli: