SFH HP serija separatora kondenzata

SFH HP serija separatora kondenzata – 50 bara

SFH HP zavareni separatori kondenzata visokog pritiska dizajnirani su za efikasno uklanjanje rasutih tečnosti i velikih nečistoća iz sistema visokog pritiska komprimovanog vazduha do 50 bara. Umetak unutar kućišta stvara kontrolisanu rotaciju protoka vazduha. Centrifugalni protok tečnosti (vode, ulja) i krutih čestica prisiljen je na zid kućišta, usporava i akumulira se na dnu kućišta separatora kao kondenzat. Turbulentna slobodna zona u donjem delu kućišta ciklona sprečava da se kondenzat pokupi i „prenese“ u vazdušni tok. Za pražnjenje kondenzata iz SFH HP ciklonskog separatora neophodno je instalirati automatski ili elektronski odvod kondenzata.

– Radni pritisak: do 50 bara
– Temperatura: 1,5 do 65 °C
– Kapacitet protoka: 1760 – 12.550 Nm3/h
– Standardna boja: RAL 9005

Podeli: