SFH/SFH SS serija separatora kondenzata

SFH/SFH SS serija separatora kondenzata – 16 (13) bara

SFH odvajači kondenzata dizajnirani su za visoko efFiCient uklanjanje rasutih tečnosti i velikih nečistoća iz sistema komprimovanog vazduha. Umetak unutar kućišta stvara kontrolisanu rotaciju protoka vazduha. Centrifugalni protok tečnosti (vode, ulja) i krutih čestica prisiljen je na zid kućišta, usporava i akumulira se na dnu kućišta separatora kao kondenzat. Turbulentna slobodna zona u donjem delu kućišta ciklona sprečava da se kondenzat pokupi i „prenese“ u vazdušni tok. Za pražnjenje kondenzata iz SFH ciklonskog separatora neophodno je instalirati automatski ili elektronski odvod kondenzata. SFH ciklonski separatori su takođe dostupni u verziji od nehrđajućeg čelika SFH-SS.

– Radni pritisak: do 16 (13) bara
– Temperatura: 1,5 do 120 °C
– Kapacitet protoka: 1760 – 12550 Nm3/h
– Standardna boja: RAL 9005

Podeli: