SPF serija sterilnih filtera – 12 (16) bara

SPF serija sterilnih filtera za vazduh – 12 (16) bara

SPF sterilna kućišta filtera od nerđajućeg čelika posebno su dizajnirana za primenu u procesnoj industriji, gde je rizik od korozije komponenti sistema komprimovanog vazduha vrlo visok.

Zahtevani kvalitet komprimovanog vazduha prema standardu ISO 8571-1 može se postići odgovarajućim filter elementom. Kućište filtra za procesni proces SPF može se koristiti u raznim primenama. Za aplikacije koje nisu navedene, obratite se proizvođaču ili lokalnom distributeru.

Za uklanjanje ulja, mora se ugraditi kolizioni filterski element i obezbediti pravac protoka prema unutra. Opšti raspored je glava filtera na dnu i posuda za filter na vrhu. Grupa fluida 1 na zahtev.

– Maksimalni radni pritisak: 14 bara
– Temperatura: 1.5 do 150 ° C
– Kapacitet protoka: 75 do 3600 Nm3/h

Podeli: