Tajmer kontrole kondenzata TD 420M serija

Tajmer kontrole kondenzata TD 420M serija

Odvijač kondenzata koji kontroliše tajmer TD 420M dizajniran je za pouzdano uklanjanje kondenzata ili druge tečnosti iz sistema visokog pritiska komprimovanog vazduha. Intervali pražnjenja mogu se podesiti s dva dugmeta za podešavanje. Odvijač TD 420M dostupan je sa kompletom za jednostavnu ugradnju koji nam omogućava postavljanje na više različitih položaja.

Odvijač kondenzata koji kontroliše tajmer TD420M može se koristiti u raznim primenama. Za aplikacije koje nisu navedene, kontaktirajte nas ili lokalnog prodavca.

– Radni pritisak: 420 bara
– Kapacitet odvijača: vidi specifikaciju
– Konekcije: 1/4 “
– Temp. opseg: 1,5 do 150 ° C

Podeli: