Tajmer kontrole kondenzata TD M serija

Tajmer kontrole kondenzata TD M serija

Održavanje kondenzata sa vremenskim odmakom TD M dizajnirano je za pouzdano uklanjanje kondenzata ili druge tečnosti iz sistema kompresovanog vazduha. Intervali pražnjenja mogu se podesiti s dva dugmeta za podešavanje. TD M odvijač je dostupan u nekoliko tipova na osnovu radnog pritiska i radnog medijuma.

TD M se može koristiti u raznim primenama. Za aplikacije koje nisu navedene, kontaktirajte nas ili lokalnog prodavca.

– Radni pritisak: 16, 25, 50, 150 bara
– Kapacitet odvijača: 30.4 l / h
– Konekcije: 1/2 “
– Temp. opseg: 1,5 do 65 ° C

Podeli: